De Wereld van Geronimo Stilton

DE FILOSOFIE ACHTER GERONIMO STILTON

Le motivazioni di Stilton

GERONIMO STILTON EN ZIJN MOTIVATIE

Geronimo Stilton is een muis met zwaktes. Maar deze zwaktes maken hem juist nog sympathieker: je hebt met hem te doen, je lacht met hem en leeft mee tot het einde, waar al zijn gebreken juist een succes blijken.
Door zijn manier van doen en doordat hij om zichzelf kan lachen, geeft hij belangrijke waarden mee: het belang van vrienden en familie, de mogelijkheid om angsten te overwinnen, het openstaan voor vreemde culturen en andere gewoontes, nieuwsgierigheid naar het onbekende, het besef dat samenwerken succesvoller is dan alleen werken, respect voor je medemuis: kortom, een positief wereldbeeld.
De verhalen van Geronimo Stilton zijn avontuurlijk en vol verrassingen, maar niet agressief. Geronimo wordt niet geassocieerd met wapens, geweld, alcohol, tabak, gokspelen, jacht, schending van rechten of aanstootgevend taalgebruik, racisme, magie, astrologie etc. Voor zover dergelijke elementen al in de verhalen voorkomen, is dit altijd om het gevaar en de domheid ervan aan te tonen.

Stilton e i valori universali

GERONIMO STILTON EN DE UNIVERSELE WAARDEN VAN HET LEVEN

Het gedrag van Geronimo Stilton is gebaseerd op universele ethische waarden, zoals toegankelijk zijn voor anderen, het verlangen om goed te doen, de overtuiging om te willen groeien en jezelf te willen verbeteren. Geronimo bezit een gezonde dosis optimisme: hij laat zijn kop nooit hangen in negatieve situaties. Op het moment zelf kan hij even neerslachtig en zelfs ontroostbaar overkomen, maar deze situatie duurt nooit lang en draait uiteindelijk steeds op iets positiefs uit.

Stilton e l’uguaglianza

GERONIMO STILTON EN GELIJKHEID

Geronimo Stilton leeft in een multiculturele samenleving, gebaseerd op het respecteren van verscheidenheid. Ook gelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke knagers is een waarde, die zowel sociaal als op het werk belangrijk wordt geacht.

Stilton e la vita

GERONIMO STILTON EN HET DAGELIJKS LEVEN

Geronimo voelt zich vaak slachtoffer van de ongelukkige situaties waarin hij terechtkomt. Zijn werk eist hem helemaal op en hij voelt zich soms benauwd door de verantwoordelijkheid die hij draagt tegenover zijn collegas, vrienden en familie. Maar aan het einde van elk avontuur keert de harmonie steeds terug. Geronimo prijst zich uiteindelijk steeds weer gelukkig met alle knagers om hem heen. Hij zou zijn werk ook nooit voor iets anders willen ruilen, hoe druk hij het ook heeft! Hij zegt altijd: 'O, wat hou ik van boeken! Ik hou ervan ze te lezen, ze te ruiken: ik hou van de geur van verse inkt in versgedrukte boeken! Het is fantastisch om uitgever te zijn!'. Geronimo legt zijn hart en ziel in elk verhaal dat hij schrijft. Een boek dat recht vanuit het hart geschreven is, is altijd mooier, echter, beter!

Stilton e la felicità

GERONIMO STILTON EN GELUK

Geronimo leert de lezer dat echt geluk niet te vinden is in dromen over wat je niet hebt, maar wel in het waarderen van wat je wel hebt. Natuurlijk heeft iedereen een verlanglijstje, maar echt geluk ontstaat door energie te steken in positieve doeleinden, niet in toevallige pleziertjes.

Stilton e la pace

GERONIMO STILTON EN VREDE

Geronimo Stilton benadrukt steeds de gruwel van oorlog en het belang van vrede. Zijn boeken willen geruststellen: probeer voor ogen te houden dat de toekomst die op ons wacht mooi zal zijn. Zijn motto is: 'In plaats van oorlog te voeren, kun je beter de vrede verdedigen!'

Stilton e il coraggio

GERONIMO STILTON EN MOED

De beste manier om je angsten te overwinnen, is jezelf ermee te confronteren, leert Geronimo ons. Deze ervaringen vergen weliswaar meer moeite, maar ze leren je nieuwe dingen en laten je groeien. Moedig zijn is niet hetzelfde als zonder vrees zijn. Moedig ben je als je jezelf met je angsten confronteert, rekening houdend met je eigen grenzen, en je angsten zo dus overwint.

Stilton e la famiglia

GERONIMO STILTON EN FAMILIE EN VRIENDSCHAP

Liefde en vriendschap zijn voor Geronimo fundamentele waarden.
Daarom staan familie en vrienden voor hem centraal: ze zijn de ruggengraat van zijn bestaan. Bij hen kan hij altijd troost en liefde vinden in moeilijke tijden.
Discussies of onenigheden binnen de familie of vriendenkring zijn nooit onoplosbaar. Ze kunnen altijd worden opgelost of uitgesproken.Voor zijn dierbaren zet hij zonder probleem zijn angsten opzij en gaat hij geen obstakel uit de weg. Geronimo werpt zich, in naam van de vriendschap, vaak als 'toevallige held' op in gevaarlijke situaties.

Stilton e l’amicizia

GERONIMO STILTON EN ZIJN TEGENSTANDERS

Geronimo's gedrag tegenover zijn tegenstanders is nooit gewelddadig, maar eerder competitiegericht. Hij is steeds eerlijk, beschaafd en is altijd bereid een tegenstander een tweede kans te geven. In een fantasiewereld bestaan er ook slechte personages zoals orken en heksen. Ze worden voorgesteld als personages, die maar beter niet gemiteerd kunnen worden. Het zijn zwakkelingen en ze zijn ongelukkig. Het Goede overheerst altijd het Kwade, ook al lijkt het op het eerste gezicht niet zo.

Stilton e il lavoro

GERONIMO STILTON EN FANTASIE EN VERBEELDING

Het woord 'fantasie' komt van het Griekse woord phaino, wat tonen/schouwen betekent. Het is de mogelijkheid van de geest om verhalen of denkbeeldige situaties te bedenken (zonder binding met de realiteit, werkelijk beleefde situaties of concrete referenties). De term 'verbeelding' komt van het Latijnse woord imaginatio. Hiermee wordt het vermogen om dingen of situaties te visualiseren bedoeld, gebaseerd op een prikkel uit het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld: als je een boek leest of een film ziet, kan je jezelf in de plaats van de hoofdrolspeler zien.
Fantasie en verbeelding stellen ons niet alleen in staat om allerlei spannende uitstapjes in ons hoofd te maken, maar ook om situaties op een andere manier te bekijken. Zo kan je soms tot creatieve oplossingen komen, waar je eerder niet aan dacht. Het kan je ook helpen bij het uitvoeren van dingen waar je tegenop ziet (bijvoorbeeld een spreekbeurt of een wedstrijd). Door je een positieve situatie in te beelden raak je optimistischer over de goede afloop. Het is wel belangrijk dat het geen vlucht uit de realiteit wordt, maar eerder een uitstapje, waarna je naderhand weer huiswaarts keert.

Fantasie en verbeelding moet je niet met magie verwarren! Magische toverstafjes, heksen, trollen, elfen en ga zo maar door, bestaan niet. Ook al zou je dat soms wel willen en hebben mensen eeuwenlang geprobeerd om problemen met behulp van magie op te lossen: magie hoort alleen maar thuis in een sprookjesboek!

Stilton e gli avversari

GERONIMO STILTON EN EEN GOEDE AFLOOP

Geronimo is allesbehalve een held. Hij is niet sportief, niet gespierd en is voor zowat alles bang. Toch is hij aan het einde van het verhaal in staat om te winnen, zijn doelen te bereiken en moeilijke situaties op te lossen. Dit heeft hij te danken aan zijn humor, zijn vermogen om de positieve kant van alles te zien en uiteraard aan de hulp van zijn familie en vrienden.
Voel je je net als Geronimo soms een kluns? Wees gerust: als die kluns van een Geronimo het kan dan kan ook jij je angsten en moeilijkheden overwinnen!
Op deze manier kun je een goede afloop van een verhaal ook als een teken van hoop beschouwen. Geronimo leert ons om vertrouwen te hebben in de toekomst, niet te snel op te geven in moeilijke situaties en aan een betere toekomst te bouwen.

Geronimo Stilton World
Geronimo Stilton World
Versturen