GERONİMO STİLTON’UN FELSEFESİ

GERONIMO STILTON VE DEĞERLERİ
Geronimo Stilton//’un zayıflıkları onu daha da sevilir hale getirir: Onun için üzülürsün, onunla gülersin ve sonunda onu tebrik edersin çünkü bütün yenilgileri birer başarıya dönüştürür.
Davranışları ve kendine gülebilme yetisi sayesinde Geronimo Stilton her zaman geçerli olan bazı değerleri aktarır: Ailenin önemi, korkuların üstesinden gelebilme becerisi, başkalarını hatalarıyla kabullenme, eğitimin önemi, tutarlılık, canayakınlık, diğer kültürlere karşı açık fikirli olabilme, bilinmeyene duyulan merak, takım çalışmasının birey olarak hareket etmekten daha başarılı sonuç getirdiğini bilmek, dünya barışı, arkadaşlık, sevgi. Ayrıca dayanışma, dürüstlük, sadakat, içtenlik, büyüklerimize ve kendimiz kadar becerikli olmayanlara saygı.
Geronimo Stilton//’un öyküleri macera ve sürprizlerle dolu ama abartılı ya da kaba değildir. Onun öykülerinde silahlara, şiddete, alkole, sigaraya, kumara, avcılığa, kanunların çiğnenmesine ya da kaba sözlere, güvenliği hiçe sayan davranışlara, ırkçılığa, büyüye, astrolojiye veya normal kabul edilenin dışındaki davranışlara yer yoktur.

GERONIMO STILTON VE YAŞAMIN EVRENSEL DEĞERLERİ
Geronimo Stilton//’un davranışları başkalarının kolay ulaşabileceği biri olma, iyi olanı yapma, kendini geliştirme ve daha iyi olma isteği gibi genel ahlaki değerlere dayanır. Bunun yanında, Geronimo dünyaya sağlıklı bir iyimserlik duygusuyla gelmiştir: Olumsuz durumlar asla onun cesaretini kıramaz. Canı sıkılabilir, hatta kendini çaresiz hissedebilir. Ancak bu ruh hali asla uzun sürmediği gibi olumlu davranışları sayesinde kaybolur gider.

GERONIMO STILTON VE EŞİTLİK
Geronimo Stilton farklılıklara saygı ilkesine dayanan çok kültürlü bir toplumda yaşar. Bunun yanında, Geronimo kadın ve erkeklerin hem sosyal hayatta hem de iş hayatında eşit olduklarının son derece farkındadır.

GERONIMO STILTON VE HAYAT
Geronimo bazen kendini şanssız olayların ortasındaki bir kurban gibi hisseder. İşi onun çok zamanını alır. Ailesine, arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına karşı duyduğu sorumluluk bazen onu çok yorar ama her öykünün sonunda Geronimo kendisiyle ve dünyayla uyum içinde yaşadığını hisseder. Çünkü hayat çok güzel ve o bu kadar çok arkadaşa ve böyle özel bir aileye sahip olduğu için çok mutludur.

GERONIMO STILTON VE MUTLULUK
Geronimo mutluluğun sahip olamadıklarını istemek değil sahip olduklarının değerini bilmek olduğunu öğretir. Dikkatimiz kaçırdıklarımızda değil sahip olduklarımızda olmalı. Gerçek mutluluk, anlık ve rastlantısal olaylara değil, enerjimizi olumlu amaçlara yöneltmemize bağlıdır.

GERONIMO STILTON VE BARIŞ
Geronimo Stilton öykülerinde savaşın korkunçluğunun altını çizerek barışın önemini vurgular. Kitaplarında anlatmak istediği şudur: “Gelecekte bizi bekleyenler güzeldir.” Parolası da şöyledir: “Savaş karşıtı olacağına barışı destekle!”'

GERONIMO STILTON VE CESARET
Geronimo, korkuların üstesinden gelmenin en iyi yolunun onlarla yüzleşmek olduğunu öğretir. En iyi deneyimler daha fazla çaba gerektirenlerdir; bunlar sizi büyütürler ve yeni yeteneklerinizi ortaya çıkarırlar. Gerçek cesaret, korkusuz olmakta değil, korkularla yüzleşirken sınırlarınızı öğrenmenizde ve onları genişletmenizde saklıdır.

GERONIMO STILTON VE AİLE
Geronimo Stilton için ailesi ve sevdikleri en temel şeydir. Onlar hayatın belkemiğidir. Aile; kalbinde taşıdığın, en karanlık günlerini bile aydınlatacak olan sevgiyi temsil eder. Aile ve akrabalar arasında halledilemeyecek anlaşmazlık ve çözülemeyecek sorun yoktur.

GERONIMO STILTON VE ARKADAŞLIK
Geronimo için arkadaşlık en temel değerlerden biridir ve o bu değeri koruyabilmek için her türlü zorlukla yüzleşmeye ve bütün korkularını bir kenara bırakmaya hazırdır. Geronimo sık sık arkadaşlık hatırına tehlikelerle yüzyüze gelen ‘şans eseri kahraman//’ rolünü üstlenmektedir.

GERONIMO STILTON VE İŞ
Geronimo işini sever ve her zaman ‘Ah, kitapları ne kadar çok seviyorum! Onları okumaya, sayfalarını karıştırmaya, koklamaya bayılıyorum: Taze mürekkep ve yeni basılmış kitap kokusundan çok hoşlanıyorum! Yayıncı olmak ne kadar harika bir şey!//’ der. Geronimo çok çalışır ve her zaman meşguldür. Fakat bundan keyif alır, çünkü çalışmak onun bütün hayatı ve bu kadar çok sevdiği bir işi yapabildiği için kendini ayrıcalıklı hissediyor.
Geronimo yaptığı işte çok dürüst ve ahlaklı davranır: Cesaret, iyimserlik ve enerjiden ilham alarak yazdığı her öyküye yüreğini de katar.
Gönül verilerek yazılmış bir kitap diğerlerinden daha farklıdır: Daha güzeldir, daha gerçekçidir, daha iyidir!

GERONIMO STILTON VE RAKİPLERİ
Geronimo//’nun rakiplerine yaklaşımı her zaman adil kurallarla rekabete dayanır. Uygarca davranmaya ve saygıya çok önem verir. Şiddete kesinlikle karşıdır. Rakiplerinden gelen sataşmaları sabrını geliştirmek için bir fırsat olarak görür.

GERONIMO STILTON VE FANTEZİ
Fantezi sözcüğü Yunancada ‘göstermek//’ anlamına gelen phaino sözcüğünden türetilmiştir. Zihnin (gerçekliğe, yaşanmış öykülere veya somut referanslara bağlı kalmadan) öyküler ya da hayali durumlar yaratma yeteneğidir.
Arkadaşlarımızla oynadığımız büyük, heyecan verici maceraları inandırıcı kılan fantezimiz, yani hayal kurma becerimizdir. Gerçeklerden kopmadan ama alışık olduğumuz dünyanın dışına çıkarak bir yolculuk yaparız. Yaratıcı insanlar dünyayı diğer insanların göremediği bir açıdan görebilirler. Sorunları yaratıcılık, iyimserlik ve girişimcilik içeren bakış açılarıyla çözme yetenekleri vardır.

GERONIMO STILTON VE HAYAL GÜCÜ
İmajinasyon (hayal gücü) sözcüğü Latince ‘imaginatio / ‘imaginari//’ sözcüklerinden gelmektedir. Günlük hayata dayanan durumları, olayları hayal edebilme yeteneğidir. Örneğin, okuduğunuz bir kitabın veya seyrettiğiniz bir filmin kahramanı olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Hayal gücü doğru kullanıldığı takdirde çok faydalıdır ve sınavlar, spor karşılaşmaları ve toplum içinde konuşma yapma gibi birçok güçlüğü ve korkuyu yenmenize yardımcı olabilir… Kendinizi olumlu bir durumda hayal etmek sizi daha güvenli ve iyimser kılar. Bu da hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olur!

GERONIMO STILTON VE SİHİR
Sihir olumsuz bir aldanmadır. Sihirli bir değnek, kabul etmediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz gerçekleri değiştirmek için yeterli değildir. Zamanın başlangıcından beri insanlar sorunları çözmek için sihirden yardım beklemişlerdir… ama sihir diye bir şey yoktur!
Sihirli tılsımlar faydasızdır, sihirli sözcükler ise işe yaramaz… ve cadılar, büyücüler, cinler, periler, cüceler, devler, canavarlar yalnızca peri masallarında olurlar ve onları yalnızca hayali öykülerin kahramanları olarak kabul edebiliriz.

GERONIMO STILTON VE OLUMSUZ KARAKTERLER
Fantezi dünyasında cadılar ve devler gibi olumsuz karakterler de bulunmaktadır. Bunlar kötü ve hoş olmayan karakterler olarak anlatılırlar. Kimse onları örnek almak istemez çünkü mutsuzdurlar ve hep kaybederler. Öykünün başında farklı gelişmeler olsa bile iyilik her zaman kötülüğü yener.

GERONIMO STILTON VE MUTLU SONLAR
Geronimo bir kahraman değil, sporcu ve kaslı biri değil, üstelik her şeyden korkuyor. Fakat buna rağmen her zaman kazanmayı başarıyor, hedeflerine ulaşıyor ve güç sorunları çözüyor. Bunu espri anlayışı, olayları olumlu yönleriyle görebilme becerisi ve en önemlisi arkadaşları sayesinde başarıyor.
Kendini onunla ve zayıflıklarıyla kıyaslarsan güvenin yerine geliverir: Eğer zavallı Geronimocuk bunu yapabiliyorsa… sen de korkularınla yüzleşebilir ve güçlükleri yenebilirsin!
IMutlu sonlar bir aldanma değil umut için bir mesajdır, çünkü Geronimo bize geleceğe inanmanın güç zamanlara katlanmak ve daha iyi bir gelecek kurmak için en iyi yol olduğunu öğretir.