Privatumo politika

Atlantyca Entertainment S.p.A. ("Bendrovė", "mes"), šios svetainės valdytoja, įsipareigoja saugoti svetainės www.geronimostilton.com ("Svetainė") lankytojų privatumą. Šiame dokumente aprašyta, kaip mes renkame ir naudojame įvairaus pobūdžio informaciją, gautą Jums apsilankius Svetainėje. Ši Privatumo politika taikytina išskirtinai Svetainėje surinktai informacijai. Naršydami ir naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika. JEI NESUTINKATE SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA, NEGALITE NARŠYTI AR KITAIP NAUDOTIS SVETAINE.

Vieša ir asmeninė informacija

Naršant svetainėje Jūsų gali būti paprašya pateikti / Jūs patys galite pateikti tam tikros asmeninės informacijos apie save ("Asmeninė informacija"). Tai gali būti Jūsų vardas, el. pašto adresas. Mes taip pat galime rinkti ir kaupti viešą informaciją, tokią kaip IP adresas, peržiūrėti puslapiai, naršyklės tipas, vizitų trukmė ir dažnumas bei kiti duomenys ("Kaupiama informacija"). Informacija, gauta Jums naršant Svetainėje, gali būti naudojama kartu su informacija, gauta iš kitų, ne šios Svetainės, šaltinių, tiek offline, tiek online.

Informacijos naudojimas

Surinkta informacija gali būti panaudota norint su Jumis susisiekti dėl mūsų / mūsų partnerių produktų ar paslaugų. Mes neparduosime Jūsų Asmeninės informacijos (vardo ar el. pašto adreso) trečiosioms šalims – kitai bendrovei. Mes, mūsų filialai ar techniniai konsultantai gaus prieigą tik pasirašę sutikimą dėl Privatumo politikos laikymosi ir gavę rašytinį Jūsų sutikimą. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė pasilieka teisę ir gali atskleisti Asmeninę informaciją, jei ji reikalinga: a) vietos, ar tarptautiniams įstatymų vykdytojams; b) bet kokiai teisinei, administracinei ar civilinei bylai (pvz., gavus šaukimą į teismą); c) įstatymo numatyta tvarka; d) tyrimui dėl sukčiavimo, priekabiavimo ar kitokio įstatymo, taisyklių ar nuostatų pažeidimo, Svetainės taisyklių ar politikos, trečiųjų šalių teisių ar tyrimui dėl bet kokios veiklos, kurią laikome nesąžininga. Taip pat mes pasiliekame teisę perduoti Jūsų asmeninę ir kitą informaciją mūsų įpėdiniams ir Svetainės turto pirkėjams.

Dėl asmenų, jaunesnių nei 13 metų.

Svetainė laikosi 1998 metų Vaikų internetinio privatumo apsaugos akto (COPPA). Drauskite vaikams, jaunesniems nei 13 metų, pateikti Asmeninę informaciją šioje ar bet kokioje kitoje svetainėje be Jūsų leidimo. Be tėvų ar globėjų sutikimo jaunesni nei 13 metų asmenys šioje Svetainėje negali pateikti jokios informacijos; be tokio sutikimo Svetainė nekaups jokios informacijos apie vaikus, jaunesnius nei 13 metų. Kai jaunesnis nei 13 metų vaikas bandys užsiregistruoti, atsakyti į klausimus ar atlikti kitas užduotis, paprašysime vaiko pateikti savo tėvų ar teisėtų globėjų kontaktinę informaciją, kad galėtume su jais susisiekti (nusiųsti laišką ar atviruką) ir gauti leidimą rinkti bei naudoti vaiko asmeninę informaciją. Negavę sutikimo, informacijos apie vaiką nenaudosime. Jei sužinosime, kad jaunesnių nei 13 metų vaikų asmeninė informacija svetainėje buvo kaupiama be leidimo, imsimės atitinkamų priemonių šiai informacijai iš duomenų bazės pašalinti. Tėvai, jei norite daugiau sužinoti apie mūsų Svetainę, joje naudojamas informacines technologijas, informaciją apie savo vaiką ar uždaryti paskyrą, susisiekite su mumis el. paštu info.gs-website@atlantyca.com. Atsakysime į visus tėvų laiškus privatumo klausimais. Daugiau informacijos apie COPPA – Federalinės prekybos komisijos svetainėje.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, tarp jų – mūsų filialus ar padalinius. Kitose svetainėse taip pat gali būti nuorodų į mūsų Svetainę. Šių – "kitų" – domenų Bendrovė nekontroliuoja. Mes skatiname vartotojus, palikus mūsų svetainę, perskaityti kiekvienos svetainės, kuri renka asmeninę informaciją, privatumo nuostatus. Mes neremiame, netikriname ir netvirtiname, taip pat nesame atsakingi už kitų svetainių privatumo nuostatus. Už lankymąsi kitose svetainėse atsakingi Jūs patys.

Cookies (Sausainiukai).

Mūsų svetainė gali leisti "cookie" (informacijos grandinę, kurią Svetainė siunčia Jūsų sistemos kietajam diskui ir /arba laikinai – Jūsų kompiuterio atminties blokams). Tikslas – nurodyti serveriui, kad Jūs pasiekėte tam tikrą puslapį. Jūs galite nustatyti savo naršyklę, kad ji atmestų cookies. Vis dėlto, jeigu taip padarysite, galite ne iki galo patirti kai kurias interaktyvias Svetainės galimybes.

Spragtelėjimai.

Naudojantis internetu, kiekvienoje svetainėje lieka elektroninės informacijos pėdsakų. Ši informacija, kartais vadinama "spragtelėjimų duomenimis", gali būti renkama ir laikoma serveryje. Spragtelėjimų duomenys gali mums nurodyti kompiuterio tipą, Jūsų naudojamos naršyklės programinę įrangą, ir svetainės adresą, iš kurio atėjote į Svetainę. Mes galime rinkti ir naudoti spragtelėjimų duomenis kaip Kaupiamos informacijos duomenis, kad anonimiškai nustatytume, kiek laiko lankytojai praleidžia kiekviename Svetainės puslapyje, kaip jie naršo po Svetainę ir kaip mes galime patobulinti savo Svetainę, kad ji labiau atitiktų lankytojų poreikius. Ši informacija naudojama mūsų Svetainei ir Paslaugoms pagerinti. Informacija bus kaupiama ir renkama anonimiškai; specialiai nerinksime Asmeninės informacijos.

Saugumas.

Bendrovė neatsako už Jūsų Asmeninės infromacijos atskleidimą dėl ryšio klaidų ar neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų. Mes imamės visos komerciškai priimtinos veiklos, kad apsaugotume savo serveriuose laikomus vartotojų duomenis nuo neteisėto įsilaužimo, tačiau internetas yra atviras, todėl Bendrovė negali garantuoti jokių internetu perduodamų duomenų saugumo – už tai atsakote Jūs. Vartotojai privalo prisiimti visą riziką, susijusią su bet kokių duomenų perdavimu, taip pat ir riziką dėl informacijos nutekėjimo.

Politikos pakeitimai.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti ar išimti šios Politikos dalis. Vis dėlto, jeigu ateityje planuosime panaudoti Asmeninę informaciją kitaip, nei nustatyta šioje Politikoje, mes apie šiuos pokyčius pranešime. Jei ir po tokių pokyčių naudositės Paslaugomis, tai reikš, jog su šiais pokyčiais sutinkate. Prašome nuolat tikrinti šį puslapį, kad žinotumėte apie Privatumo politikos pakeitimą. Suteikiame Jums teisę visiškai pašalinti savo Asmeninę informaciją iš mūsų aktyvių vartotojų sąrašo. Jei norite išsiregistruoti, rašykite el. paštu info.gs-website@atlantyca.com ir Jūsų pageidavimas bus įgyvendintas per protingą terminą. Mes neatsakome už tai, kad Jūsų Asmeninė informacija būtų išimta iš trečiųjų šalių sąrašų, kuriems Asmeninę informaciją pateikėte remdamiesi šia politika.

Bendravimas su Bendrove.

Pateikdami mums el. pašto adresą, Jūs pareiškiate norą gauti mūsų elektroninius laiškus. Mes galime su Jumis bendrauti elektroniniais laiškais (siųsti Jums pageidaujamą informaciją ar informaciją apie mūsų plėtojamus ar teikiamus produktus / paslaugas), tačiau niekuomet neatskleisime Jūsų elektroninio pašto adreso trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais. Bet kokia informacija, kurią mums perduodate el. paštu: duomenys, klausimai, komentarai, pasiūlymai ir kt., yra ir bus laikoma nekonfidencialia. Bet kokią Jūsų pateiktą informaciją galime panaudoti bet kokiais tikslais – perdaryti, atskleisti, perduoti, spausdinti ar transliuoti, jei tai neprieštarauja Privatumo politikai. Be to, Jūs sutinkate, kad mes galime naudotis bet kokiomis Jūsų atsiųstomis idėjomis, koncepcijomis ar metodais neatlygintinai ir bet kokiais tikslais – plėtrai, gamybai ir rinkodarai.

Sąlygos ir terminai.

Ši svetainė naudojama vadovaujantis teisiniais nuostatais, esančiais https://geronimostilton.com/local/txt/en/popup/terms.php. Naudodamiesi Svetaine, sutinkate šių nuostatų laikytis. JEI NESUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ, JUMS DRAUDŽIAMA PATEKTI Į SVETAINĘ AR KITAIP JA NAUDOTIS.

Klausimai ir komentarai.

Jei turite klausimų ar komentarų dėl Privatumo politikos, susisiekite su mumis el. Paštu: info.gs-website@atlantyca.com

Lietuva

Mūsų svetainė prižiūrima Italijoje. Naudodamiesi svetaine, sutinkate čia eksportuoti, naudoti ir skelbti Asmeninę informaciją. Privatumo nuostatai įsigalioja nuo 2012 m. vasario 6 d., kai buvo atnaujinti pastarąjį kartą.