Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Az Atlantyca S.p.A (továbbiakban csak Atlantyca, , vagy Társaság, vagy Tulajdonos) felelősséget vállal a felhasználói adatok védelméért.

A jelen vonatkozó irányelvek, valamint a https://geronimostilton.com/ internetes oldal felhasználóinak és látogatóinak adatkezeléséről szóló szabályzata, és az adatvesztés elkerülésére tett mindenkori technikai és adminisztrációs óvintézkedésék világosan mutatják a Társaság elkötelezettségét a személyes adatok gondos kezelésével kapcsolatban.

A 2003. június 30-i, 196-os számú törvényerejű rendelet alapján (a személyes adatvédelmi törvény szerint), amely a korábbi, 1996. december 31-i, 675-ös számú törvényt helyettesítette, a kezelésért felelős Tulajdonos, valamint az ő jogi képviselője a következőkre hívja fel a felhasználók figyelmét: a személyes adatok kezelése a Tulajdonos (vagy annak megbízottjai, illetve a továbbiakban meghatározott felelősei) részéről a hatályban lévő jogszabály szerint történik.

Adatgyűjtés és on-line regisztráció

A továbbiakban részletesen kifejtjük, hogyan történik az on-line adatgyűjtés, hogyan védjük az adatokat, és hogyan használjuk fel azokat.

Az Atlantyca S.p.A (székhelye: Milano, Corso Magenta, 60/62. CF 05426990965) valamint annak megbízottjai és az alábbiakban megjelölt felelősei ellenőrizhetik, és hasznosíthatják együttesen és/vagy részlegesen a weboldalra feltöltött felhasználói adatokat. Mindez történhet számítógépes illetve mobiltelefonos úton – amennyiben ettől eltérő módot nem tüntetünk fel a www.geronimostilton.comweboldalon – minden esetben betartva a 196/2003-as, személyi adatokra vonatkozó törvénycikket.

A begyűjtött adatok jellege

Az Atlantyca S.p.A. nem gyűjt be semmilyen személyes adatot a vonatkozó személy teljes körű beleegyezése nélkül. Kizárólag reklámanyag küldése céljából kérhetjük a regisztrált felhasználók lakcímét. Az oldal egyes alkalmazásai nem kívánják meg a regisztrációt, míg néhány alkalmazás csupán regisztráció után érhető el, illetőleg egy saját fiók létrehozását kéri a felhasználótól, és ez utóbbi esetben kéri az illető személyes adatait (név, vezetéknév, e-mail cím).

A következőkben részletezzük azokat az eseteket, amikor a személyes adatok megadását kérjük az oldalra látogató felhasználótól: az oldalon való regisztrációnál, a meghirdetett pályázatokra való jelentkezésnél, egyes alkalmazások használatánál, a cég saját termékeinek és/vagy szolgáltatásainak megvásárlásánál, versenyekre és pályázatokra való nevezésnél, levelek és kommentek küldésénél, valamint az internetes oldalunkon való navigálásnál, és a tőlünk érkezett üzenetek megválaszolásánál.

A továbbiakban részletes leírást adunk arra vonatkozóan, hogy Társaságunk és/vagy a későbbiekben meghatározott személyek/alanyok miként gyűjtik, archiválják, használják és kezelik a személyes adatokat. Itt olvashatók azok a lehetőségek is, amelyek közül a felhasználó választhat a személyes adatainak kiadását és használatát illetően, külön figyelmet fordítva a kiskorúakra. Leszögezzük, hogy a megadott adatok felhasználása az itt olvasható irányelvek, valamint a mindenkor hatályban lévő törvény előírásai szerint történik.

A felhasználói adatok kezelése és felhasználása

Az általunk kért adatok megadása a felhasználó számára lehetővé teszi a weboldalon található alkalmazások használatát, az oldalon való aktív részvételt, valamint azt, hogy információhoz juthasson az új alkalmazásokat, pályázatokat, nyereményeket illetően; születésnapi üdvözletet, hírlevelet, eseményekről szóló értesítést és/vagy a Stilton világ érdekes akcióiról információt kaphasson.

Az oldalra való regisztrálással a felhasználónak lehetősége nyílik marketing célú információk megismerésére. Amennyiben beleegyezését adja, felhatalmaz minket, hogy az általa megadott információkat a fent megjelölt célokra felhasználjuk. A regisztráció teljesen fakultatív, így bármikor módosítható, illetve törölhető. Ugyanakkor a regisztráció elutasításával egyes kéréseket nem áll módunkban teljesíteni, illetőleg bizonyos szolgáltatások nem válnak elérhetővé a felhasználó számára.

Hogy biztosak lehessünk benne, hogy az általunk küldött reklámok a felhasználó érdeklődését szolgálják, az alábbi helyeken gyűjtött adatokat vesszük figyelembe: cookie-k (más néven "sütik", ezekről bővebb információ a cookie-k felhasználása pontban), adatgyűjtés során megadott adatok, a nekünk küldött válaszok, fogyasztási felmérések.

Ezeket az információkat a Tulajdonos az egész világon felhasználhatja. Ugyanakkor garantáljuk, hogy az adatokat Társaságunk a legnagyobb gonddal kezeli. Különös tekintettel a normatív kötelességeire, és garantálva az ide vonatkozó törvény tiszteletben tartását. A regisztráció és az adatok feldolgozása papír és számítástechnikai formában történik, a fentebb jelölt célokkal szoros összefüggésben, garantálva az adatok biztonságát és diszkrét kezelését. A Társaság vagy közvetlenül maga kezeli és dolgozza fel az adatokat, vagy általa megbízott Felelősöknek adja ki azokat feldolgozásra, akik belső vagy épp külső megbízottjai a Társaságnak.

Adatvédelem

A felvett és kezelésre szánt adatok mind fizikai, mind logikai értelemben véve védve vannak mindennemű nem engedélyezett felhasználástól, terjesztéstől, valamint az adatvesztéstől és a megsemmisüléstől, a 2003/196 törvényerejű rendelet és a csatolt "technikai rendelkezés" értelmében.

Az adatokat csak az alábbi esetekben adjuk át harmadik félnek:

Adatok kiadása külföldre

Cégünk nemzetközi szinten működik, ami szükségessé teheti egyes adatok nemzetközi szintű kezelését. Az ilyen tranzakció során az adatokat Európán belül egy harmadik félnek átadjuk. Ezen harmadik felek minden esetben a Cég által megbízott szolgáltatók, akik az említett adatokat a jelen szabályzatban leszögezett célokra használják fel, amelyek közé tartozik az adatbázis kezelése és fenntartása. Csak azokat az adatokat adjuk továbbá ki, melyek elengedhetetlenül szükségesek azon eredmények eléréséhez, amelyekre partnereinktől megbízást kaptunk.

Csak olyan helyekre adunk át adatokat, ahol az azokat fogadó fél tiszteletben tartja az európai törvénykezés személyes adatok védelmére vonatkozó szakaszát. Vagyis vagy elfogadja az Európai Bizottság által meghatározott "biztonságos kikötő" adatvédelmi elveket, amely az adatok megfelelő szintű védelmét garantálja, vagy az európai jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi rendszert biztosít (pl. adekvát szerződési feltételeket biztosít az adatvédelemre vonatkozóan). Ezen túl adatokat minden egyéb helyre kizárólag a felhasználó engedélyével továbbítunk.

A felhasználói adatokat karbantartási és támogatói célból elsődlegesen az eBit Consulting s.r.l (a Cég egyetlen társtulajdonosa) tulajdonában lévő szerverre továbbítjuk. Székhelye: 11 Via Borromei, Milano. P.Iva (adószám): 06279460965. Valamint az IM*MEDIA s.r.l.-hez, székhelye: Via Generale Magliocco 27, Palermo, CF és P.Iva (adószám): 04286410826. Ezen cégek kötelessége, hogy megakadályozzák az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, valamint azok hatáskörön kívül eső felhasználását. A szerveren található adatok kezelésével megbízott felelősök a Cégünk által felhatalmazott személyek.

A weboldal közösségi oldalán való bejegyzéseket, például a blogba írott hozzászólásokat a fent megjelölt személyek kezelhetik, vagy egy harmadik fél, ami lehetővé teszi az egyes kereső funkciók és az oldal egyéb alkalmazásainak használatát. Kijelentjük azonban, hogy a fenti feladatok elvégzésére felhatalmazott személyeknek, a kiskorú felhasználók védelmében jogukban áll törölni minden sértő bejegyzést. Az üzenetek feltöltése szülői beleegyezés mellett történik, amely beleegyezéssel a szülő elfogadja, hogy a rendszerbe felvitt, és az oldalon megjelenő szövegért büntetőjogi felelősséget vállal, így ezen felelősséget a Cég elhárítja magától. Az esetleges törvénysértést és az adatokkal való visszaélést azonnal jelentjük a rendőrségi szerveknek.

A Cég vállalja, hogy az Európai Bizottság által elfogadott "Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) valamint a "biztonságos kikötő" adatvédelmi elvek értelmében a felhasználói adatoknak megfelelő védelmet biztosít, tiszteletben tartva az Európai Unió országainak hatályos törvényeit és jogszabályait. Garantáljuk ezentúl, hogy minden szükséges rendelkezésnek eleget teszünk, amely a felhasználók személyes adatainak védelmét elősegíti.

Kiskorúak védelme

Kérjük a szülőket, valamint a felnőtt rokonokat és hozzátartozókat, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük online tevékenységét a weboldalunkon, különös tekintettel az interaktív alkalmazásokra. Ha a felhasználó kiskorú (vagyis korából adódóan jogilag nem járulhat hozzá adatainak begyűjtéséhez), és regisztrálni kíván az oldalunkon, a regisztrációhoz szülői vagy gondviselői engedélyre van szüksége. Ezt biztosítandó, a sikeres regisztrációhoz szükség van a felnőtt hozzátartozó e-mail címére is, ahova azután üzenet érkezik, amelyben értesítjük a szülőt a gyermek regisztrációjáról oldalunkon. A felhasználó gyermek korától függően, kérhetjük a szülőt a regisztráció aktivizálására. Ne küldjenek postai úton levelet se a Cégnek, se a társtulajdonosnak a szülő vagy gondviselő felhatalmazása nélkül!

Regisztrációs vezérelvek

Hogyan törölhetjük vagy javíthatjuk személyes adatainkat? Kérjük a szülőket és a felnőtt rokonokat és hozzátartozókat, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük online tevékenységét a weboldalunkon, különös tekintettel az interaktív alkalmazásokra. Ha a felhasználó még nem töltötte be a 18. életévét, és szeretne regisztrálni oldalunkon, kérnie kell valamelyik szülő vagy gondviselő engedélyét, és a regisztráció során meg kell adnia annak e-mail címét (amennyiben saját számítógépről regisztrál). Ekkor mi küldünk egy e-mailt a szülőnek, amelyben értesítjük őt a regisztrációról, és életkortól függően, kérhetjük őt, hogy hagyja jóvá a regisztrációt. Ha regisztrációkor a felhasználó bejelöli, hogy szeretne további, életkorhoz kötött anyagokat kapni tőlünk (erről a regisztráció során értesítjük), szükség lesz további szülői engedélyre. A gyermekek ne küldjenek postai úton levelet a Cégnek a szülő vagy gondviselő engedélye nélkül!

Regisztráció valamint személyes adatok törlése és megváltoztatása

Az oldalunkon való regisztráció végeztével országtól függően, megerősítő e-mailt, vagy üzenetet kap amelyben a regisztráció jóváhagyását kérjük. A felhasználó bármikor kérheti adatai megváltoztatását vagy javítását, illetve személyes adatai törlését bármelyik e-mail listáról a "Regisztráció" menüpontra, vagy bármely más linkre kattintva a "Kapcsolatok" menüpontban. Weboldalunk csak akkor küld bármilyen elektromos üzenetet a felhasználó számára, ha ehhez ő is hozzájárult. Bármikor törölheti feliratkozását az e-mail listáról, a "Feliratkozás törlése" linkre kattintva, amelyet szintén a fent említett helyen találhat meg.

Van lehetőség arra is, hogy más személyek adatait adjuk meg, amennyiben szeretnének információt kapni szolgáltatásainkról és termékeinkről. Mielőtt azonban harmadik személy adatait küldenék nekünk, szükség van az illető hozzájárulására adatai kiadásához. Ezek a személyes adatok a következők lehetnek: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, lakcím, e-mail cím, érdeklődési kör.

Cookie-k (sütik) használata és a Google Analytics

A technológia segítségével állandóan gyűjtjük az információkat, hogy internetes oldalunkat minél érdekesebbé és hasznosabbá tegyük felhasználóink számára. Például, azon felhasználóknál, akik számítógépen keresztül látogatnak az oldalra, begyűjtjük az IP-címet. Az IP-cím gyakran köthető ahhoz a portálhoz, amelyen keresztül a felhasználó csatlakozott a világhálóhoz, legyen az internetszolgáltató, vagyis ISP (Internet Service Provider), társaság, vagy egyetem. Csak az IP-címből a felhasználó személyazonossága nem deríthető ki. Esetlegesen felhasználhatjuk az általunk begyűjtött IP-címeket olyan statisztikák készítéséhez, amelyek azt vizsgálják, hogy egyes tagjaink a weboldal mely részeit látogatják leggyakrabban. Ezek az adatok olykor összeköthetők személyes adatokkal. Amennyiben az oldalt telefonon keresztül nyitják meg, mindig ilyen azonosítási módszert alkalmazunk.

Az oldalunk sokféle technikát alkalmaz, amelynek segítségével nyomon követheti a felhasználókat: ilyenek például a cookie-k, más néven "sütik".

A cookie-k olyan információk, amelyeket az internetes oldal küld a felhasználó számítógépére, amikor a felhasználó az adott weboldalon tartózkodik. Mi is, akárcsak más társaságok, különböző célból használunk cookie-kat. Amikor például a felhasználó visszatér egyik oldalunkra a belépés után, a cookie-k információt küldenek az oldalnak, ami ezen információknak köszönhetően, emlékezni fog rá. A számítógépet be lehet úgy állítani, hogy figyelmeztessen minden alkalommal, amikor cookie kerül rá.

A cookie-kat le lehet tiltani a gépről az internetes keresőprogram (pl. Internet Explorer vagy Netscape Navigator) beállításainak módosításával. Mivel ezek a programok kissé különböznek egymástól, a módosításhoz szükséges információkról a Súgóban kell tájékozódni. A cookie inaktiválásával azonban az oldal jónéhány funkciója elérhetetlenné válik, illetőleg pár szolgáltatásunk nem működik majd kielégítően.

Az oldalak látogatására vonatkozó adatokat, vagy más, a cookie-kon keresztül szerzett egyéb adatokat összevethetünk bizonyos személyes adatokkal, aminek köszönhetően nyomon követhetjük az egyes felhasználók online tevékenységét, és így megtudhatjuk, hogy mely termékeink, szolgáltatásaink, akcióink tarthatnak számot érdeklődésére.

Ugyanez vonatkozik azokra a HTML-üzenetekre is, amelyeket az oldal látogatóinak küldünk. Ezek az üzenetek abban nyújtanak segítséget számunkra, hogy megtudjuk, az egyes felhasználók megnyitották-e az általunk küldött üzeneteiket, és megtekintették-e az abban mellékelt linkeket. Az ily módon megszerzett információk lehetővé teszik az egyes felhasználók személyes adataihoz való hozzáférésünket.

A cookie-k és egyéb módszerek lehetővé teszik számunkra, illetve az általunk adatgyűjtéssel megbízott harmadik fél számára, az adatok közvetlen elérését. Az így birtokunkba került adatok begyűjtése során eljuthatunk a felhasználók személyazonosságáig. A Google Analyticsre hivatkozva kijelentjük, hogy az említett szolgáltatást weboldalunk oly módon alkalmazza, hogy a cookie-k segítségével vizsgálja, a felhasználó mennyire használja ki az adott oldalt. A cookie-k által generált, az oldal használatára vonatkozó információk a Google-hoz kerülnek, és ott egy, az Egyesült Államokban elhelyezett szerveren tároláják őket. A Google ezeket az információkat az oldal használatát vizsgálandó hasznosítja, valamint az oldalhasználattal és internethasználattal összefüggésben lévő szolgáltatások küldésénél. A Google ezentúl kiadhatja ezeket az adatokat harmadik félnek, amennyiben a kiadás menete megfelel szabályzatban előírtaknak. A szabályzatról bővebb tájékoztatót a következő weblapon olvashatnak: https://www.google.com/privacypolicy.html. Felhasználóink a regisztrációkor jóváhagyják, hogy adataikat a Google a saját adatkezelési szabályzatában leírtak szerint felhasználja.

Csatlakozás más weboldalhoz

Tájékoztatjuk továbbá felhasználóinkat arról, hogy az oldalunkon való tartózkodásuk során átirányíthatjuk önöket más weblapra, amelynek adatgyűjtési mechanizmusa és módszerei kívül esnek az Atlantyca hatáskörén. Ez esetben az Atlantyca, valamint a vele együttműködésben lévő harmadik felek az adatokat a felhasználó beleegyezése nélkül nem szolgáltatják ki. A felhasználó döntésén múlik, hogy csatlakozik-e a felajánlott weboldalhoz, és minden esetben felhívjuk a figyelmét, hogy olvassa el az adott oldal adatvédelmi szabályzatát és adatkezelési útmutatóját.

Biztonsági eljárások

A megadott adatok biztonságára és azok megőrzésére különös gondot fordít Társaságunk, ezért további technikai és adminisztrációs óvintézkedéseket vezettünk be, hogy a fent említett adatok illetéktelen kezekbe ne kerülhessenek. Az ilyen jellegű, internettel szorosan összefüggő kockázatok elkerülése érdekében Társaságunk minden esetben:

Jelen szabályzat megváltozása

Jelen szabályzatot a jövőben jogunkban áll megváltoztatni. Az esetleges változásokat a weboldal mindenkor naprakész Adatvédelmi szabályzatában közöljük. Amennyiben a megadott adatokat a jelen szabályzattól eltérő módon kívánnánk felhasználni, minden esetben kérjük a felhasználó beleegyezését.

Kérdések

Ha bárminemű további kérdés merülne fel a személyes adatok használatára vonatkozóan, az alábbi e-mail címen készséggel állunk rendelkezésre annak megválaszolásában: info.gs-website@atlantyca.com