Geronimo Stilton filozófiája

Geronimo Stilton értékrendje
Geronimo kétbalkezessége szimpátiát kelt az olvasóban: együtt sírunk, együtt nevetünk vele, és együtt örülünk a történetek végén, mert végül minden veresége sikerré válik.
Tetteivel és sajátos öniróniájával Geronimo Stilton örökérvényű értékeket közvetít: a család fontosságát, félelmeink legyőzését, mások hibáinak elfogadását, következetességet, segítőkészséget, a más kultúrák iránti nyitottságot, a kíváncsiságot az új, még megismerésre váró dolgok iránt, a csapatmunka hatékonyságát és erejét, a békére való törekvést a világban, a barátságot és szeretetet. Mindemellett persze szolidaritásra, tisztességre, lojalitásra, őszinteségre, valamint az idősek tiszteletére tanít.
Geronimo Stilton történetei kalandosak és szórakoztatóak, tele vannak izgalmas fordulatokkal, de mellőznek minden túlzást és közönségességet. A történetekben nincsenek fegyverek, nincs erőszak, alkohol, szerencsejáték, vadászat, törvénysértés. Ugyanígy nem találunk káromkodást, ön- és közveszélyes viselkedést, rasszista megnyilvánulásokat, mágiát, asztrológiát, deviáns magatartást.

Geronimo Stilton és az egyetemes értékek
Geronimo Stilton viselkedését az olyan egyetemes etikai értékek határozzák meg, mint a segítőkészség, jószívűség, valamint a tanulás iránti vágy. Geronimo mindemellett rendelkezik nagy adag egészséges optimizmussal is: soha nem csügged és nem adja fel a reményt. Néha talán letört, sőt olykor kétségbeesett, ám ez az állapot csak pillanatokig tart, és hamar újra tettrekésszé válik.

Geronimo Stilton és az egyenlőség
Geronimo Stilton egy soknemzetiségű társadalomban él, amelynek alapelvei közé tartozik a másság elfogadása és tisztelete. Ugyanakkor Geronimo odafigyel a nemek egyenrangúságára is, mind a hétköznapokban, mind a munka világában.

Geronimo Stilton és az élet
Geronimo olykor úgy érzi, hogy a szerencsétlen helyzetek áldozata: a munkában összecsapnak a feje felett a hullámok, túl nagy felelősség nehezedik a vállára a munkatársak, barátok és a családja miatt. A kalandok végére azonban, mikor minden megoldódik, mindig úgy érezheti, hogy tökéletes harmóniában van a világgal és önmagával, mert valójában a világ szép, és ő boldog, hogy sok-sok barátja, valamint egy igazán különleges családja van.

Geronimo Stilton és a boldogság
Geronimo arra tanít minket, hogy az igazi boldogság nem abban rejlik, hogy azután vágyódunk, amink nincs, hanem, hogy annak örülünk, amink van. Figyelmünket a meglévő jó dolgokra kell irányítani, nem pedig a hiányzókra. Az igazi elégedettség nem a pillanatnyi, múló örömforrásokban van, hanem abban, hogy saját energiánkat jó célok érdekében használjuk fel.

Geronimo Stilton és a béke
Geronimo Stilton a kalandjai során mindig elítéli a háború borzalmait, és hangsúlyozza a béke fontosságát. Könyvei arra bíztatnak minket, hogy ne feledjük, a ránk váró jövő sok szépet tartogat. Mottója: "Ne a háború ellen tégy, hanem a békéért!"

Geronimo Stilton és a bátorság
Geronimo arra tanít minket, hogy a félelmeink legyőzésének legjobb módja, ha szembenézünk velük. A legjobb tapasztalat mindig az, amikor küzdenünk kell, mert a küzdés által fejlődünk, új dolgokat tanulva. Az igazi bátorság nem azt jelenti, hogy nem félünk semmitől, hanem azt, hogy tudatosan nézünk szembe félelmeinkkel, és igyekszünk legyőzni azokat.

Geronimo Stilton és a család
Geronimo számára a család és a szerettei a legfontosabbak a világon: ők minden cselekedetének mozgatórugói.
A család jelenti számára azt az erőt és szeretetet, ami még a legsötétebb napokat is bearanyozza.
Nem létezik a világon olyan vita, amelyet barátok vagy családtagok között ne lehetne elsimítani, és nincs olyan probléma, amelyet ne lehetne megoldani.

Geronimo Stilton és a barátság
Geronimo számára a barátság az egyik legbecsesebb kincs. Egy barát kedvéért hajlandó legyőzni félelmeit, és szembenézni minden veszéllyel. Geronimo gyakran a véletlenül válik hőssé, miközben a barátság nevében indul harcba.

Geronimo Stilton és a munka
Geronimo nagyon szereti a munkáját, és mindig azt mondja: "Ó, hogy szeretem a könyveket! Szeretem olvasni, lapozgatni, szagolgatni őket: mert imádom a friss tinta illatát! Csodás mesterség könyvkiadással foglalkozni!"
Geronimo sokat dolgozik, és mindig nagyon elfoglalt, de örömmel teszi a dolgát, hisz a munkája az élete, és kivételes egérnek tartja magát, amiért olyan munkát végezhet, amit ennyire szeret.
Geronimo tisztában van munkájának erkölcsi felelősségével: minden egyes történetébe szívét-lelkét beleteszi, hogy bátorságra, optimizmusra és cselekvésre buzdítson.
A szívvel-lélekkel írott könyv más, mint a többi: szebb, jobb és igazabb!

Geronimo Stilton és ellenfelei
Geronimo Stilton soha nem használ erőszakot, vagy bánik tisztességtelenül ellenfeleivel. A becsületes küzdelem híve, és mindenkor tiszteli ellenfelét. Ez utóbbi gonosz húzásait sokszor próbatételként fogja fel, amely során türelmet gyakorolhat.

Geronimo Stilton és a fantázia
A fantázia szó a görög "phaino", megmutatni szóból származik, és elménknek arra a képességére utal, amelynek hála történeteket és helyzeteket tudunk kitalálni (a valóságtól, vagy az általunk átélt helyzetektől teljesen függetlenül).
A fantáziánknak köszönhető, hogy tudunk játszani, hogy bele tudjuk képzelni magunkat izgalmas kalandokba a játszótársainkkal együtt. Ez nem a valóságtól való menekülés, hanem egy utazás, amelyből gazdagabban térünk vissza. Akinek van fantáziája, más szemmel nézi a világot, és azt is meglátja, amit mások nem. A problémákat több szemszögből is képes megvizsgálni, és kreativitással, optimizmussal oldja meg azokat.

Geronimo Stilton és a képzelet
A képzelet az a képességünk, amelynek segítségével a mindennapi életből kiindulva el tudunk képzelni további helyzeteket. Például, ha könyvet olvasunk, vagy filmet nézünk, el tudjuk képzelni, hogy mi vagyunk a történet főszereplői. A képzelet nagy kincs, ami, ha jól használjuk, segíthet nekünk legyőzni a nehézségeket és a félelmet, legyen az akár egy vizsga, egy verseny vagy egy előadás előtt érzett izgalom. Ha beleképzeljük magunkat egy pozitív helyzetbe, bizakodóbbá és optimistábbá válunk, és így könnyebben megvalósíthatjuk vágyainkat!

Geronimo Stilton és a mágia
A mágia csak egy negatív illúzió! Nem elég tehát egy varázspálca, hogy megváltoztassuk a valóságot, és eltüntessük azokat a dolgokat, amelyeket nem akarunk elfogadni. Az ember évezredek óta próbálja a mágia segítségével megoldani a problémáit, csakhogy a mágia valójában nem létezik!
Az amulettek feleslegesek, és a varázsigék nem működnek... A boszorkányok, tündérek, manók, törpék és óriások csak a mesékben léteznek, és úgy kell elfogadnunk őket, mint e képzeletbeli történetek szereplőit.

Geronimo Stilton és a negatív szereplők
A fantázia világában mindig vannak negatív szereplők is, mint például az orkok és a boszorkányok. Ők testesítik meg a rosszat. Ellenszenves szereplők, akiket senki nem irigyel, mert boldogtalanok. A Jó mindig győzedelmeskedik a Rossz felett, még akkor is, ha ez nem azonnal egyértelmű.

Geronimo Stilton és a boldog befejezés
Geronimo nem egy tipikus hős: nem erős, nem izmos és gyakorlatilag mindentől fél. Ennek ellenére végül mindig győz. Mindig képes a dolgok jó oldalát nézni, így aztán humorérzékének és barátai segítségének köszönhetően eléri célját, és megoldja a nehéz helyzeteket.
Ha elesettségét nézzük, azzal bíztathatjuk magunkat: ha még ennek a kétbalmancsos Geronimónak is sikerül, akkor tényleg minden félelem és nehézség legyőzhető!
Innen nézve tehát mondhatjuk, hogy a boldog befejezés nem csupán illúzió, hanem reménysugár: Geronimo megtanít bennünket arra, hogy bízzunk, hogy ne bátortalanodjunk el, és hogy építsünk egy szebb jövőt.